Ohjeita järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan verotuksesta

5.4.2017

Verohallinto on julkaissut ensimmäisen laajan ohjeen järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan yleisimmistä verotusta koskevista kysymyksistä.

Ohjeen tarkoituksena on auttaa järjestöjä hoitamaan ennakonpidätykseen liittyvät asiat oikein. Ohje on ensimmäinen yleishyödyllisten yhteisöjen, julkisyhteisöjen ja muiden vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen ennakkoperintäkysymyksiä koskeva kattava ohje. Se on tehty järjestökentän toiveesta ja siinä on mukana myös vapaaehtoistoiminnan näkökulma.

Ohje yhtenäistää verotuksen käytäntöjä, sillä niistä ei ole aiemmin ollut yhtenäistä, koottua ohjeistusta. Ohje ei kiristä järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan verotusta. Siinä esitetyt linjaukset tarkoittavat joissakin tapauksissa verotuksen lieventymistä. Ohjeen mukaan vapaaehtoistyöntekijöitä voi nyt esimerkiksi muistaa tai kiittää lahjalla, joka on verovapaa 100 euroon saakka. Myös vapaaehtoisille tarjottava ruokailu yhdistyksen järjestämässä tapahtumassa on verovapaa.

Ohjeessa on lähes 60 käytännönläheistä esimerkkiä. Linjaukset perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja vakiintuneeseen verotus- ja oikeuskäytäntöön.

Ohjeessa on otettu huomioon myös Valtiovarainministeriön Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu - kaikki käy -raportin esiin nostamia asioita.

 

Linkki lähteen äärelle:

http://www.kansalaisareena.fi/verohallinto-on-julkaissut-ensimmaisen-laajan-ohjeen-jarjesto-ja-vapaaehtoistoiminnan-yleisimmista-verotusta-koskevista-kysymyksista/