Vastaa kyselyyn liikunnan harrastamisesta ja liikuntapalveluihin osallistumisen esteistä!

12.11.2020

Kyseessä on Suomessa ensimmäinen näin laajasti kaikille vammaisille, pitkäaikaissairaille ja toimintarajoitteisille suunnattu selvitys liikunnan harrastamisesta ja liikuntapalveluihin osallistumisen esteistä. Kysely liittyy Suomen Paralympiakomitean Avoimet ovet -hankkeeseen ja Liikuntatieteellisen Seuran kuntien liikuntapalvelujen kehittämishankkeeseen. Lisäksi sillä kootaan tietoja vammaisten henkilöiden liikuntapalveluihin (kunnat, seurat, yhdistykset) osallistumisesta ja palautetta niiden kehittämiseksi.

Liikuntakysely toimintarajoitteisille henkilöille on auki 14.12 saakka.
Auta meitä kehittämään paikallista liikuntatoimintaa!

Tällä kyselyllä selvitetään liikunnan ja urheilun harrastamista henkilöillä, joilla on jokin toimintarajoite, vamma tai pitkäaikaissairaus. Vastaamalla
autat meitä kehittämään seurojen, yhdistysten ja kuntien soveltavaa
liikuntaa. Kysely on auki 14.12.2020 saakka. Kysely on saatavissa myös
ruotsiksi ja englanniksi.

Kyselyyn vastaaminen kestää korkeintaan 15 minuuttia. Kaikkien
vastaajien kesken arvotaan viisi kappaletta 50 euron arvoista S-ketjun
lahjakorttia. Kyselyn lopussa on erillinen linkki, josta pääsee arvontalomakkeeseen. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti joulukuun aikana.

Kysely tehdään Suomen Paralympiakomitean ja Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) yhteistyönä. Tuloksia käytetään Paralympiakomitean Avoimet ovet -hankkeessa ja LTS:n Erityisliikunnanohjaaja - kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta -hankkeessa. Lisäksi tuloksia hyödynnetään kuntien liikuntatoiminnan arvioinnissa, jota LTS tekee opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

Alkuperäinen uutinen: 

https://www.paralympia.fi/ajankohtaista/uutiset/8539-vastaa-liikuntakysely-toimintarajoitteisille-henkiloeille 


Suoraan kyselyyn:

https://link.webropolsurveys.com/S/C6A308D3750BD92E

Lisätietoja:

Suomen Paralympiakomitean tutkimuspäällikkö Aija Saari, puh 040 5064208, aija.saari@paralympia.fi

tai seurakehittäjä, Avoimet ovet -hanke- koordinaattori Nina Peltonen,
puh 050 400 1532, nina.peltonen@paralympia.fi

Liikuntatieteellisessä Seurassa kyselystä vastaavat projektitutkija Timo
Ala-Vähälä, puh 040 7341466, timo.alavahala@lts.fi

ja hankekoordinaattori Riikka Roitto, puh 010 778 6608, riikka.roitto@lts.fi

Kyselyä saa mielellään levittää eteenpäin!