Yhdessä eteenpäin! Osallistu haastatteluun, osa 1

  • 11.21.1.2022
  • Teams

Diakin opiskelija Leena Juvenius suorittaa sosionomi-opintojen kehittämispainoitteista työharjoittelua Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:ssä (Wasteryssä). Leenan tehtävänä on kehittää Wasteryn ja jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä, sekä jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä ja siten jäsenyhdistysten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Wasteryn toimintaan. Haastattelut ovat Wasteryn kehittämisprosessin ensimmäinen vaihe. Toinen osa on ke 26.1.2022 klo 17 järjestettävä Yhdessä eteenpäin! Yhteiskehittämisen ilta ja kolmas osa 15.3.2022 klo 17 järjestettävä yhteiskehittämisen ilta.

Wasteryn jäsenyhdistysten toivotaan osallistuvan kehittämistyöhön, joka auttaa löytämään vahvuuksia ja mahdollisia kehittämisen paikkoja, niin omassa yhdistyksessä kuin Wasteryn toiminnassa.

Toimi näin:

Kokoa pieni (2hlöä->) porukka yhdistyksestänne yhdistysosaajista, hallituksesta, vapaaehtoisista ja rivijäsenistä ja osallistukaa haastatteluun, joka toimii tietojen keruuna niin teidän yhdistyksellenne kuin Wasterylle toiminnan suunnittelussa tuleville vuosille.

Haastatteluajat sijoittuvat vuoden 2022 alkuun 11.1.-21.1. Haastattelut pyritään tekemään tarvittaessa myös etänä, iltaisin ja viikonloppuisin haastateltavien aikataulujen mukaan.

Voit varata ajan haastatteluun varauskalenterin kautta tai ottaa yhteyttä sähköpostilla info@warikko.fi ja sopia ajan, milloin voimme tehdä haastattelun Yhdistystalo Warikon tiloissa tai Teamsin kautta.

Mitä sen jälkeen?

Haastattelut ovat osa isompaa kehitysprosessia ja toimivat yhdistysten toimintatavoitteen kirkastajana ja taustatiedon kerääjinä yhdistysten yhteisille tapaamisille, jotka järjestetään ke 26.1.2022 sekä to 24.2.2022 klo 17-19.

Tapaamisiin voi osallistua, vaikka ei olisikaan osallistunut haastatteluihin.

Kehittämishankkeen tulokset ja mahdolliset tuotokset julkaistaan huhtikuussa.