Yhdessä eteenpäin! Yhteiskehittämisen ilta jäsenille, osa 2

Yhdessä eteenpäin! Yhteiskehittämisen ilta on osa Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:n (Wasteryn) kehittämisprosessia. Prosessin tavoitteena on lisätä jäsenyhdistysten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Wasteryn toimintaan. Tämä tilaisuus on prosessin toinen osa. Ensimmäinen osa ovat yhdistysten haastattelut ja kolmas osa yhteiskehittämisen ilta 15.3.2022 klo 17.

Tämän yhteiskehittämisen illan aikana on tavoitteena tunnistaa kehittämishaasteita ja pohtia yhdessä ratkaisuja niihin. Illan tuloksena meillä on selvä käsitys siitä, mitkä ovat kehittämisprosessin tärkeimmät tavoitteet.

Ilmoittaudu iltaan 24.1.2022 mennessä https://forms.office.com/r/Pz25Jw1cQe, info@warikko.fi tai puh. 044 9762 256.