Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Alla ovat luettavissa EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679)  mukaiset tietosuojaselosteet. Wasteryn tietosuojaselosteet ovat saatavissa myös Wasteryn  toimistolta Yhdistystalo Warikolta tai saatavilla sähköpostitse tai postitse erikseen pyydettäessä.