Kysely vihapuheesta ja häirinnästä vähemmistöryhmille

14.3.2022

Kysely vihapuheesta ja häirinnästä vähemmistöryhmille:

Owal Group Oy toteuttaa oikeusministeriön toimeksiannosta seurantaselvitystä eri vähemmistöryhmiin kohdistuvan vihapuheen ja häirinnän ilmenemisestä ja sen vaikutuksista turvallisuuden tunteeseen. Selvityksen kohderyhmiä ovat vieraskieliset, ulkomaan kansalaiset, maahanmuuttotaustaiset, romanit, suomenruotsalaiset, saamelaiset, vammaiset, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat sekä uskonnolliseen vähemmistöryhmään kuuluvat. Vastaava kysely toteutettiin syksyllä 2015 (raportti löytyy tästä)


Seurantakyselyn tuloksia hyödynnetään tilannekatsauksen päivittämisessä. Lisäksi tuotetaan tietoa siitä, minkälaisia toimenpiteitä tulisi edelleen kohdentaa vihapuheen ja häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Kyselyyn voi vastata, vaikka ei itse ole kohdannut vihapuhetta tai häirintää.

 

Pyytäisimme tukeanne kyselyn levittämisessäja jakamaan kyselyä laajasti verkostojenne kautta kohderyhmille. Voitte välittää tätä viestiä tai hyödyntää oheista saatekirjettä levityksessä. Kysely on auki maaliskuun ajan.

Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi:
Suomenkielinen kysely: https://fi.research.net/r/vipu2022fi

Ruotsinkielinen kysely: https://sv.research.net/r/vipu2022sv

Englanninkielinen kysely: https://fi.research.net/r/vipuen

Samassa osoitteessa halukkaat voivat ilmoittautua henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastatteluun voi ilmoittautua myös ottamalla suoraan yhteyttä selvityksen tekijään.


Selvityksen toteuttaa Owal Group Oy. Annamme erittäin mielellämme lisätietoa kyselystä ja selvityksestä. Yhteyshenkilönä toimii Owal Gorupista manager Laura Jauhola (050 443 1841, laura@owalgroup.com).

Oikeusministeriön yhteyshenkilönä toimii erityisasiantuntija Katriina Nousiainen (katriina.nousiainen@gov.fi, 029 515 0275).

Yhteistyöterveisin,

Laura Jauhola
Manager
Owal Group Oy
Tel. +358 50 443 1841
E-mail: laura@owalgroup.com
Kasarmikatu 23A 15, 4.krs 
00130 Helsinki 

www.owalgroup.com