Kansalaisareena tunnus ja linkki sivustolle
Varkauden Lukion logo
vapaaehtoistyo.fi sivuston logo ja linkki sivustolle.

Vapaaehtoistyö

Valtaosa sosiaali- ja terveysyhdistysten toiminnasta on vapaaehtoisten toteuttamaa.
Vapaaehtoiset ohjaavat erilaisia ryhmiä, tiedottavat, hoitavat luottamustoimia, siivoavat, laittavat ruokaa, keittävät kahvia, kuskaavat tavaroita ja ihmisiä, järjestävät arpajaisia ja erilaisia tapahtumia, neuvovat, ohjaavat, osallistuvat koulutuksiin, toteuttavat yhdistysten organisoimaa vapaaehtoistoimintaa (esim. laitosvierailuja, asiointiapua, vanhusten ulkoiluttamista jne) ja vaikuttavat asioihin monella tasolla.


Jos haluat olla mukana tärkeässä työssä upeassa vapaaehtoisten porukassa, tutustu www.vapaaehtoistyo.fi -sivustoon tai ota yhteyttä Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:n toimistoon.


Varkauden valikkoryhmä

Valikkoryhmä on verkosto, joka kehittää vapaaehtoistoimintaa Varkaudessa. Valikkoryhmän tavoitteena on lisätä vapaaehtoistoiminnan laatua ja määrää Varkauden seudulla. Ryhmä on avoin kaikille, jotka vastaavat vapaaehtoistoiminnasta yhdistyksessä, työpaikalla, seurakunnassa tai muussa yhteisössä.

Valikkoryhmän sähköpostilistalle voit liittyä, vaikket pystyisi sitoutumaan toimintaan säännöllisesti.

Lisätietoja valikkoryhmästä: Sirpa Jyräs-Ikonen, sähköposti: sirpa.jyras-ikonen@ warikko.fi tai puh. 040 5160 778

Varkauden valikkoryhmän logo