Saavutettavuus- ja tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Alla ovat luettavissa EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679)  mukaiset tietosuojaselosteet. Wasteryn tietosuojaselosteet ovat saatavissa myös Wasteryn  toimistolta Yhdistystalo Warikolta tai saatavilla sähköpostitse tai postitse erikseen pyydettäessä.


yhdistystalowarikko.fi-verkkopalvelun saavutettavuus 


Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten yhdistystalowarikko.fi -verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. 

Tästä verkkopalvelusta vastaa Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry (Wastery). Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä. 


Miten saavutettavia sivut ovat? 

Tämä verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, joita on kuvattu tarkemmin alempana.  

Tällä hetkellä Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:llä ei ole, niin henkilöstö- kuin taloudellisia, resursseja uudistaa verkkopalvelua kokonaan tai päivittää sitä kattavasti. Uudistamme verkkopalvelumme vuoden 2021 alkupuolella resurssien niin salliessa. 

Pyrimme kuitenkin jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Päivitämme nykyistä verkkopalvelua syksyn 2020 aikana. Verkkopalveluun tuleva uusi sisältö on saavutettavaa.


Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? 

Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. 

Tämä verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on  saavutettavuuspuutteita, joita päivitämme listaan sitä mukaan kuin löydämme niitä.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella info(at)warikko.fi. 

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa 

Ota yhteys info (at) warikko.fi, mikäli tarvitset apua sisältöjen, jotka eivät vielä ole saavutettavissa, kanssa. 


Miten olemme testanneet saavutettavuutta? 

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat omaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. 


Saavutettavuuden valvonta 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 


Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 

Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu 

saavutettavuus(at)avi.fi 


puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000 


Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta 

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.