Olvi-säätiöltä avustusta yhdistystalo Warikolle

2.7.2020

Avustus käytetään toiminnan saavutettavuuden, yhdistystoiminnan toimintamahdollisuuksien ja ikäihmisten digitaitojen edistämiseksi.

Olvi-säätiön logo

Olvi-säätiö on myöntänyt Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:lle sekä Senioreiden ATK-yhdistys Savonetille rahaa etäkokousvälineiden hankkimiseen yhdistystalo Warikolle. Osallistumismahdollisuus etäyhteydellä lisää toiminnan saavutettavuutta tilanteissa, joissa osallistuminen ei ole välimatkojen, sairauksien tai muiden syiden vuoksi ole mahdollista. Laitteet ja niiden käyttökoulutus lisäävät yhdistysten toimintamahdollisuuksia. Yhdistysaktiivien ja yhdistysten toimintaan osallistuvien kouluttaminen lisää myös ikäihmisten digitaitoja. 

Hankinnat tehdään lomien jälkeen elo-syyskuussa, minkä jälkeen järjestetään koulutusta niiden käyttämiseen. Koulutusten ajankohdista tiedotetaan lomakauden jälkeen. Osaa laitteista voi myös lainata muualla kuin Warikolla tapahtuvaan toimintaan.