Puheenjohtajan tervehdys

14.9.2020

Olemme Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:ssä pitäneet kevätkokouksen koronatilanteen vuoksi vasta nyt syksyllä. Teimme luottamushenkilövalinnoissa poikkeuksen: valitsimme yhdistykselle uuden puheenjohtajan.


Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry logo

Olen itse nykyisenä puheenjohtajana ilmoittanut jo syksyllä 2019 eroavani puheenjohtajuudesta ”heti kun löydämme uuden ehdokkaan”. Syyskokouksessa 2019 – ilmoituksestani huolimatta – sellaista ei löytynyt. Yhdistystä ei voi jättää ilman puheenjohtajaa, joten jatkoin puheenjohtajana, edellä mainitun ilmoitukseni mielessä pitäen.

Vuoden kuulutusten ja etsinnän jälkeen kaksi henkilöä ilmoittautui ehdokkaaksi. Toinen heistä peruutti ehdokkuutensa henkilökohtaisiin syihin vedoten uuri ennen 31.8.2020 pidettyä vuosikokousta.

Vuosikokous päätti yksimielisesti valita yhdistyksen puheenjohtajaksi Anne Aholaisen 1.1.2021 alkaen. Tällä varmistettiin yhdistyksen luottamushenkilöjatkuvuus tilanteessa, jolloin mahdollisen koronatilanteen vuoksi syyskokousta ei voidakaan pitää – sitähän tosin emme vielä tiedä.

Näin myös itse sain haluamani eron puheenjohtajuudesta.

Mennyt 6 v. on ollut mielenkiintoista. Minut kutsuttiin aikanaan pj-ehdokkaaksi vuosikokoukseen, koska haluttiin saada yhdistyksen ilme ja työskentelyilmapiiri avoimemmaksi. Aikanaan minut valittiin vain yhden äänen enemmistöllä. Sen jälkeen on toki ollut helpompaa ja katson omalta osaltani hallituksen ja työntekijöiden hyvällä tuella saaneeni yhdistyksen tilanteeseen, josta on hyvä jatkaa.

Tällä hetkellä meillä on isompia ongelmia edessä: miten voimme vaikuttaa siihen, ettei STEA:n avustus tipahda valtionvarainministeriön esittämällä 30 prosentilla? Tällöin mekin olemme tilanteessa, jossa joudumme valitsemaan kahdesta pahasta: irtisanommeko työntekijöitä vai etsimmekö itsellemme edullisemmat tilat, vai joudummeko jopa luopumaan omista tiloista? Käymme osaltamme neuvonpitoa jo nyt kaupungin kanssa siitä, löytyisikö heiltä korvaavia – jopa maksuttomia – tiloja meille.

Tämänkin vuoksi oli tärkeää turvata yhdistyksen luottamushenkilöjatkuvuus ja jos syyskokous pystytään pitämään, valitaan siellä uusia hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle. Ellei kokousta voida pitää – tai sitä pitää siirtää koronan vuoksi – jatkaa entinen hallitus uuden puheenjohtajan komennossa kohti uusia haasteita.

Teitä jäsenyhdistyksiä tervehtien ja yhteistyön merkeissä toivotan kaikille hyvää syksyä 2020!

Hannu Ilonen puheenjohtaja

Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry (Wastery)